Gå til innhold

Kjøtt- og melkeprodukter fra land utenfor EØS

Du kan ikke innføre kjøtt- og melkeprodukter i din personlige bagasje eller i postsendinger fra land utenfor EØS-området uten godkjenning fra Mattilsynet.

For å hindre spredning av farlig smitte er all innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk eller melkeprodukter fra land utenfor EØS-området forbudt. I denne sammenheng er Sveits, Liechtenstein, Island, Andorra og San Marino å anse som EØS.

Dette gjelder både når du reiser og ved privat innførsel ved forsendelse (post). 

Færøyene, Grønland og Svalbard

Du kan ta med deg, eller få tilsendt, 5 kg kjøtt- og melkeprodukter fra Færøyene og Grønland. Fra Svalbard til Norge kan du ta med deg, eller få tilsendt, 5 kg viltkjøtt. 

Dette kan du ikke ta med deg eller få tilsendt

Uavhengig av om produktene er vakuumpakket og/eller varmebehandlet gjelder forbudet følgende varer

  • kjøtt
  • alle produkter som inneholder kjøtt (f.eks. pålegg, smørbrød med skinke eller pizza med kjøtt) 
  • melk
  • rene melkeprodukter (uansett bearbeiding).
  • produkter som fremstår som melkeprodukter (uansett bearbeiding)

Produkter som inneholder melk, men som ikke fremstår/defineres som melkeprodukter, er unntatt fra forbudet (f.eks. sjokolade, småkaker o.l.).

Unntak fra forbudet

Dette gjelder melkepulver til spedbarn, barnemat og særlige næringsmidler som er nødvendig av medisinske grunner. Dette forutsatt at

  • produktet ikke krever kjøling før de åpnes
  • det er et ferdigpakket, navnebeskyttet produkt beregnet på direkte salg til sluttbruker
  • at emballasjen er ubrutt med mindre produktet er i bruk

Les mer hos Mattilsynet