Gå til innhold

Eksempler på varenummer for kjøtt

Disse varenumrene kan være praktiske når du skal deklare kjøtt fra egen jakt.

Kjøtt av elg

hele og halve skrotter - 02.08.9043
andre kjøttstykker med bein - 02.08.9044
utbeinet kjøtt - 02.08.9045
tunger - 02.08.9010

Kjøtt av hjort

hele og halve skrotter - 02.08.9046
andre kjøttstykker med bein - 02.08.9047
utbeinet kjøtt - 02.08.9048

Kjøtt av rein

hele og halve skrotter - 02.08.9021
andre kjøttstykker med bein - 02.08.9022
utbeinet kjøtt - 02.08.9029

Kjøtt av villsvin

hele og halve skrotter, ferskt/kjølt - 02.03.1109
skinker, boger og stykke, ikke utbeinet, ferskt/kjølt - 02.03.1209
annet kjøtt av villsvin, ferskt/kjølt - 02.03.1909
hele/halve skrotter, fryst - 02.03.2109
skinker, boger og stykker, ikke utbeinet, fryst - 02.03.2209
annet kjøtt av villsvin, fryst - 02.03.2909

Kjøtt av kaniner og harer

02.08.1000

Kjøtt av skogsfugl og ryper

02.08.9030

Annet kjøtt (untatt bjørn), f.eks. rådyr og dådyr

tunger - 02.08.9010
annet - 02.08.9099