Gå til innhold

Import av matkontaktmaterialer for næringslivsaktører

Alle som importerer matkontaktmaterialer for omsetning i Norge har ansvar for å følge regelverket for makontaktmaterialer som blir forvaltet av Mattilsynet.

I tillegg må virksomheter som tar inn matkontaktmaterialer fra land, både utenfor EU/EØS og innenfor EU/EØS, være registrert hos Mattilsynet.  Det er også krav til matkontaktmaterialer når det gjelder samsvarserklæring, sporbarhet og merking. 

Dersom du skal importere varer som kjøkkenartikler i polyamid- (nylon) og melaminplast som er produsert i, eller med opprinnelse fra Kina og Hong Kong, skal du varsle Mattilsynet før import. Kravet gjelder når Norge er første mottaksland i EU/EØS. Her finner du varsleskjema. 

Det er opprettet et nytt felles EU-basert regelverk for materialgjenvunnet plast. Regelverket er enda ikke implementert i norsk lov, men Mattilsynet oppfordrer næringslivsaktører til å gjøre seg kjent med kravene i regelverket.

Hva er matkontaktmaterialer?

Matkontaktmaterialer er materialer og gjenstander som er laget for å komme i kontakt med næringsmidler, eller som man kan forvente vil komme i kontakt med næringsmidler. Eksempler er emballasje til mat og drikke, og redskaper til å produsere, tilberede eller spise mat fra, samt produksjonsutstyr.