Gå til innhold

Import av legemidler og urter

Hvis du skal importere legemidler og urter må du ha tillatelse fra Statens legemiddelverk.

Det er ulike regler ved import avhengig av om varen anses som legemiddel, dopingmiddel eller kosttilskudd. Mange varer selges som kosttilskudd i utlandet, men blir ansett som legemiddel eller dopingmiddel i Norge.

Det er klassifisering av varen etter norsk lov som er avgjørende, ikke hvordan den klassifiseres i avsenderlandet.