Gå til innhold

Import av kosmetikk for næringslivsaktører

Alle som importerer kosmetikk og kroppspleie for omsetning i Norge har ansvar for å følge kosmetikkregelverket som blir forvaltet av Mattilsynet. 

Blant annet er det regler for å sikre tryggheten til produkter og regler for norsk merking. Du finner informasjon om kravene som gjelder på Mattilsynets nettsider.

Importører fra land utenfor EU/EØS, og virksomheter som tar inn kosmetiske varer fra EU/EØS for salg via grossistledd har meldeplikt hos Mattilsynet.