Gå til innhold

Import av eksplosiver og fyrverkeri

Før du kan importere eksplosiver, fyrverkeri og liknende, må du registrere deg og få godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet.

Lovlig erverv av eksplosiver innebærer at du skal håndtere dette slik at det ikke kan skje uhell og at eksplosiver ikke skal komme på avveie eller i urette hender. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) som håndterer regelverket.