Gå til innhold

Import av eksplosiv og fyrverkeri

Før du kan importere eksplosiv, fyrverkeri og liknande, må du registrere deg og få godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Lovleg erverv av eksplosiv ber i seg at du skal handtere dette slik at det ikkje kan skje uhell og at eksplosiv ikkje skal bli borte eller hamne i urette hender. Det er Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) som handterer regelverket.