Gå til innhold

Fiskekvote når du reiser fra Norge

Torskefiske. Istockphoto

Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske.

Dersom du har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er utførselskvoten maksimalt 20 kilo fisk eller fiskevarer, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres.

Kvoten gjelder per person, både nordmenn og utlendinger, som reiser ut av Norge.

 • Du som reiser må selv ta med deg fisken ved utreise.
 • Du kan ikke ta med fisk for andre som ikke reiser sammen med deg.
 • Trofefisk er en del av kvoten.
 • En utførselskvote gjelder for sju dager, noe som betyr at du må vente i sju dager før du kan ta med en ny utførselskvote ut av landet.
 • I kvoten inngår fisk og tillagede produkter som fiskefilet eller liknende.

Unntak

 • Ferskvannsfisk, laks, ørret og røye som du utfører etter eget fiske.
 • Fisk som du har lovlig kjøpt av næringsdrivende i Norge eller fra fiskefartøy registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister. Du må kunne fremlegge enten
  • kjøpskvittering fra næringsdrivende eller tilsvarende, eller
  • sluttseddel fra merkeregistrert fartøy signert av skipsfører

Verdigrense

Du kan ikke utføre varer (herunder fisk og fiskevarer) med verdi over NOK 5000 per person uten at varene blir tolldeklarert før grensepassering. Du må selv påse av varene blir tolldeklarert. 

Informasjon fra Fiskeridirektoratet:

Dersom Tolletaten oppdager forsøk på å utføre fisk eller fiskevarer som overstiger det lovlige kvantum, vil dette bli beslaglagt og forholdet anmeldt til Politiet med påstand om inndragning.