Gå til innhold

Fiskekvote når du reiser fra Norge

Torskefiske. Istockphoto

Når du reiser ut av Norge kan du ta med deg 18 kilo fisk som er fisket i regi av en registrert turistfiskevirksomhet, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres. Du må ha fisket fisken selv.

Turistfiskevirksomheten må være registrert hos Fiskeridirektoratet.

Utførselskvoten på 18 kilo gjelder per person, både nordmenn og utlendinger, som reiser ut av Norge.

 • Utførselskvoten må medbringes personlig ved utreise.
 • Du kan ikke ta med fisk for andre som ikke reiser sammen med deg.
 • Troféfisk er en del av kvoten.
 • Kvoten kan tas ut av landet inntil to ganger per år
 • I kvoten inngår fisk og tillagede produkter som fiskefilet eller liknende
 • Gjelder all sport/fritidsfiske i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone utenfor det norske fastland som ikke er næringsrettet 

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk

Når du tar fisken ut av landet, må du som reisende kunne dokumentere at fisken er fanget i regi av en registrert turistfiskevirksomhet

Som dokumentasjon på at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiskevirksomhet, godtar Tolletaten dokument som inneholder følgende opplysninger:

 • Den registrerte turistfiskevirksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Navn på den eller de som har fisket i regi av virksomheten
 • Tidsrommet for oppholdet

Personene som er oppført i dokumentet må være med når fisken blir ført ut av landet. 

 

Unntak

 • Laks, ørret, røye og ferskvannsfisk som du utfører etter eget fiske.
 • Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende
 • Videre omfattes heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel

Verdigrense

Du kan ikke utføre varer (inkludert fisk og fiskevarer) med verdi over NOK 5000 ,- per person uten at varene blir tolldeklarert før grensepassering. Du må selv sørge for at varene blir tolldeklarert. 

Informasjon fra Fiskeridirektoratet:

Dersom Tolletaten oppdager forsøk på å utføre fisk eller fiskevarer som overstiger det lovlige kvantum, vil all fisk bli beslaglagt og forholdet anmeldt til Politiet med påstand om inndragning.