Gå til innhold

Dei ulike opphavsbevisa

Varesertifikat EUR.1 kan brukast for

  • preferansehandel med landa tilknyta Opprinnelseskonvensjonen
  • preferansehandel med andre frihandelspartnarar, unnateke Canada, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Filippinene, Storbritannia og Sør-Korea

Varesertifikat EUR-MED kan brukast for

Opphavsbevis (fakturaerklæring/opphavserklæring) kan brukast for

  • preferansehandel med alle frihandelspartnarar, unnateke GCC-landa (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De Arabiske Emirater)

Opphavsbevis EUR-MED (fakturaerklæring/opphavserklæring) kan brukast for

Nasjonal leverandørerklæring 

  • er eit grunnlagsdokument til bruk mellom leverandør og eksportør