Gå til innhold

Dei ulike opphavsbevisa

Varesertifikat EUR.1 kan brukast for

  • alle preferansehandel med EU
  • all preferansehandel med frihandelspartnarer utanfor EUR-MED-sona, unnateke Canada, Singapore, Hong Kong og Korea

Varesertifikat EUR-MED kan brukast for

  • all preferansehandel med land i EUR-MED-sona
  • all preferansehandel med Færøyene

Opphavsbevis (fakturaerklæring) kan brukast for

  • all preferansehandel med Canada, Singapore, Hong Kong og Korea

Det kan også brukast av godkjend eksportør for all preferansehandel med EU og frihandelspartnere utafor Europa, unnateke land i EUR-MED-sona, Færøyene og GCC-landa.

Opphavsbevis EUR-MED (fakturaerklæring) kan brukast

  • av godkjend eksportør for all preferansehandel med land i EUR-MED-sona
  • av godkjend eksportør for all preferansehandel med Færøyene

Leverandørerklæring

  • grunnlagsdokument til bruk mellom leverandør og eksportør