Gå til innhold

Eksport av fisk til eit land vi ikkje har frihandelsavtale med

Nasjonale opphavsreglar blir brukte for å fastsetje opphavet når preferansetollavgift ikkje er kravd eller varene ikkje oppfyller dei preferensielle reglane i dei ulike frihandelsavtalane.

Her gjeld nasjonale (ikkje-preferensielle) opphavsreglar i importlandet.

I dag varierer dei nasjonale opphavsreglane for landa. Enkelte land har generelle reglar, medan andre har eit meir detaljert regelverk.

Normalt gjeld prinsippet om at opphavslandet for råvarer er det landet der råvarane stammar frå / er produserte. Slikt opphav blir stadfest ved utferding av eigne nasjonale opphavsbevis.

For tilarbeidde varer (der råvara kjem frå andre land), er opphavslandet det landet der varene har gjennomgått den siste vesentlige tilarbeiding og fått den noverandre forma si.

Her kan det visas til Certificate of Origin som det mest brukte sertifikatet dersom ikkje importlandet har eige dokument. Sjekk med importøren kva krav det er til visering/legalisering.