Gå til innhold

Eksport av fisk til eit land utanfor EU som vi har frihandelsavtale med

Finn den avtalen du ønskjer å bruke.

Sjekk vareomfanget i frihandelsavtalen, krav til opphavsdokumentasjon og listereglar for produktet ditt for å forsikre deg om at vara har rett på preferansetollavgift i importlandet.

Når du utferdar opphavsbevis, må du kunne leggje fram dokumentasjon som bevisar at vara verkeleg oppfyller vilkåra i opphavsregelverket.