Gå til innhold

Den generelle toleranseregelen ved eksport av fisk

Du kan bruke ikkje-opphavsprodukt i produksjonen av ei ferdigvare og framleis ha eit opphavsprodukt. Kor mykje som blir godteke, finn du i opphavsreglane for ferdigvara. I EØS-avtalen er det tillate med 10 prosent.

Denne opninga kallar vi toleranseregelen. Desse 10 prosentane må gjennomgå ein produksjonsprosess under framstillinga av ferdigvara.

Merk deg at ein forhandlar eller andre som ikkje utfører ein produksjon, aldri kan bruke toleranseregelen.

Du må ta omsyn til desse to punkta når du bruker toleranseregelen