Gå til innhold

Reise med dyr

Skal du reise med kjæledyr til eller fra Norge, bør du i forkant av reisen kontakte Mattilsynet og undersøke hvilke regler som gjelder.

Det er Mattilsynet som forvalter veterinærbestemmelsene for levende dyr.

Forbudte hunder og hunderaser

Det er forbudt å innføre enkelte hunderaser til Norge. Sæd eller embryo fra disse rasene er også forbudt å innføre. Forbudet gjelder også blandinger hvor en eller flere av disse rasene er med, uansett blandingsforhold. Hundetyper som er en blanding av hund og ulv anses også som farlige hunder, uansett blandingsforhold.

Likeledes er det, uansett rase, forbudt å innføre hunder som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr.

Å reise med hund, katt eller ilder

Hunder, katter og ildere som tas med på reise til Norge skal være merket med tatovering eller microchip. Hvis dyrene er merket etter 3. juli 2011, er det kun microchip som gjelder.

Dyrene må som hovedregel være vaksinert mot rabies. Unntaket er dyr som kun reiser mellom Norge og Sverige. Dersom dyrene kommer fra land utenfor EU/EØS må de i tillegg ha gjennomgått en test som viser at vaksinasjonen har gitt dem tilfredsstillende beskyttelse mot sykdommen. Testen kreves ikke hvis dyrene kommer fra land der rabiessituasjonen regnes som like god som i EU/EØS, såkalte listeførte tredjeland. Vær oppmerksom på at Storbritannia fra 1. januar 2021 ikke lenger er en del av EU/EØS og regnes som et tredjeland.

Hunder må som regel være behandlet mot revens dvergbendelorm. Unntaket er hvis de kommer direkte fra visse EU/EØS-land som regnes som fri for denne parasitten.

Dyrene skal som regel følges av pass hvis de kommer fra EU-/EØS-land eller helsesertifikat hvis de kommer fra andre land, men her er det også noen unntak.

Vær også oppmerksom på at om du reiser med kjæledyr til Norge fra land utenfor EU/EØS, kan du bare ankomme via Oslo Lufthavn Gardermoen eller via Storskog (Kirkenes).

Mattilsynet har utarbeidet en hurtigveileder for deg som reiser med inntil fem dyr. Her velger du om du reiser med hund, katt eller ilder og svarer på noen få spørsmål. Så gir veilederen deg svar på hvilke krav som gjelder.

Du må alltid henvende deg på rød sone ved innreise til Norge. Unntaket er hvis du kommer med hund, katt eller ilder med lovlig opphold i Sverige. Har du alle papirene i orden, kan du passere på grønn sone.Kommer du med fly ønsker vi uansett at du går på rødt. Dette fordi det er vanskelig for oss å se om du kommer fra Sverige eller et annet land. 

Å reise med hund fra Sverige

Husk at hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm hos veterinær selv om du kun skal på dags- eller helgetur. Du må ha med deg

  • pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
  • signert bekreftelse fra veterinær i kjæledyrpasset på at hunden er behandlet med et legemiddel inneholdende praziquantel mot revens dvergbendelorm. Dette skal være utført i Sverige mellom 24 og 120 timer før innreisen og kan ikke ha blitt utført i Norge før utreise, eller
  • signert bekreftelse fra veterinær i kjæledyrpasset på at hunden er behandlet mot revens dvergbendelorm ved regelmessig tablettkur hver 28. dag og at den er behandlet minimum to ganger før første innreise til Norge. Disse behandlingene kan gjennomføres enten i Norge eller i utlandet.

Har du ikke godkjente papirer må du enten returnere hunden til Sverige eller betale for å oppstalle den.

Å reise med hest til og fra Norge

Det er egne bestemmelser når du reiser med hest til og fra Norge.

Å reise med burfugl, gnagere eller kanin

Dyr som flyttegods

Når du flytter til Norge fra utlandet, kan du ta med deg kjæledyret ditt uten å betale tollavgift og merverdiavgift. Du må ha bodd i utlandet i minst ett år, og kjæledyret må ha vært eiet av deg. Fritaket gjelder ikke for kjæledyr i en næringsvirksomhet som flytter til Norge.

Du må kontakte Mattilsynet for å få sjekke eventuelle begrensninger (f.eks. krav til kjæledyrpass og vaksiner).

 

Eldre endringskommentarer

02.06.16: katt og ilder fra Sverige må være ID-merket og ha med kjæledyrpass.

21.12.16: fra 1. januar 2017 tillates ikke engangsbehandling mot revens dvergbendelorm