Gå til innhold

Midlertidig utførsel og gjeninnførsel av hest til konkurranse og avlsformål

Du plikter å deklarere hesten som du midlertidig utfører fra Norge for Tolletaten. Tolletaten kontrollerer deklarasjonen, og hesten underlegges prosedyren utførsel. Vilkårene for midlertidig utførsel må være innfridd for at det ikke oppstår tollavgift- og merverdiavgiftsplikt.

Hestesportorganisasjonene som deklarant

Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norges Rytterforbund har tillatelse til å deklarere i Tolletatens elektroniske system(TVINN) for behandling av tolldeklarasjoner både ved innførsel og utførsel. Det er opp til hestesportsorganisasjonene å avgjøre i hvilke tilfeller de ønsker å opptre som deklarant, dette er en service fra organisasjonene overfor egne medlemmer eller medlemmer av utenlandske samarbeidsorganisasjoner. Det er ikke alle hestesportsorganisasjonene som ønsker å ta rollen som deklarant for eksempel ved midlertidig utførsel av hest, enten det er for konkurranse eller avlsformål. Dette må du avklare med din hestesportsorganisasjon.

Deklarere selv

Dersom hestesportsorganisasjonen ikke ønsker å opptre som din deklarant, må du selv sørge for at hesten blir deklarert for Tolletaten. Dette gjør du ved å henvende deg til Tolletaten på nærmeste tollkontor i god tid før hesten skal utføres. Dersom du opptrer som privatperson og ikke virksomhet, vil Tolletaten bistå deg med utfylling av tolldeklarasjonen for midlertidig utførsel.

Dokumentasjon og deklarering

På forespørsel må du alltid fremlegge dokumentasjon på deltakelse i konkurranse, både ved deklarering og ved eventuelle kontroll ved utreise fra Norge. Hesten identitetsdokumenter skal også kunne fremlegges. Ved utreise skal du alltid kjøre på rød sone og vise dokumentasjonen for Tolletaten ved grensepassering.

Ved deklarering av midlertidig utførsel skal du angi hestens eier som avsender og mottaker i tolldeklarasjonen (rubrikk 2 og 8). Videre skal du angi følgende informasjon  i tolldeklarasjonens rubrikk 31:

 • hestens navn,
 • kjønn,
 • fødselsdato,
 • identitetsnummer/ chipnummer,
 • hestepass nummer,
 • konkurransested,
 • dato.

Gjeninnførsel

Ved gjeninnførsel etter konkurranse eller avlsformål i utlandet skal du også deklarere hesten. Uavhengig av om det er du selv eller en hestesportsorganisasjon som foretar deklareringen, må du henvende deg til Tolletaten på rød sone ved innreise til Norge. 

Ved deklarering av gjeninnførsel skal du angi hestens eier som avsender og mottaker i tolldeklarasjonen (rubrikk 2 og 8). Videre skal følgende informasjon angis i tolldeklarasjonens rubrikk 31:

 • hestens navn,
 • kjønn,
 • fødselsdato,
 • identitetsnummer/ chipnummer,
 • hestepass nummer,
 • konkurransested,
 • dato.

Også ved gjeninnførsel skal du kunne fremlegge dokumentasjon for deltakelse i konkurranse. Det samme gjelder hestens identitetsdokumenter og eventuelle veterinærattester.

Dersom hesten har vært i utlandet for bedekking (bearbeiding), skal du betale tollavgift og merverdiavgift ved gjeninnførselen til Norge.  Les om beregning av toll og merverdiavgift ved gjenninnførsel av hest til Norge

Forøvrig skal vilkårene i Mattilsynets regelverk om innførsel ev hest være oppfylt. Les mer på mattilsynet.no