Gå til innhold

Hest som skal trenes, veterinærbehandles eller bedekkes

Skal du ta med en hest inn eller ut av Norge for trening, veterinærbehandling eller bedekning? Da må du stoppe på grensen og deklarere hesten både ved ut- og innreise. 

Når en hest har vært i utlandet for trening eller annen bearbeiding, må det betales tollavgift og merverdiavgift ved gjeninnførselen til Norge.  

Les mer om hvilke tilfeller det gjelder her: 
Tollavgift og andre avgifter ved gjeninnførsel av hest til Norge 

Helsekrav må være oppfylt 

Du må undersøke med Mattilsynet hvilke regler som gjelder før du reiser med hesten. 

Du må deklarere hesten  

Hesten må deklareres for Tolletaten både når den reiser ut av Norge og inn til Norge.  

Ved grensepassering 

Du må benytte en bemannet grenseovergang i åpningstiden ved grensepassering, både ved utreise og innreise til Norge. Du må kjøre på rød sone og vis frem hest og dokumenter til Tolletaten. 

 

Se også: