Gå til innhold

Hest som skal delta i konkurranse og stevne

Skal du ta med en hest inn eller ut av Norge for konkurranse? Da må du alltid stoppe på grensen og deklarere hesten både ved utreise og innreise. 

Helsekrav må være oppfylt 

Du må undersøke med Mattilsynet hvilke regler som gjelder før du reiser med hesten. All nødvendig dokumentasjon som hestepass, helsesertifikat eller egenerklæring må være klart før reisen.  

Du må deklarere hesten  

Hesten må deklareres for Tolletaten både når den reiser ut av Norge og inn til Norge. Deklareringen kan gjøres på to måter, med deklarasjon eller ATA-carnet. 

ATA-carnet er et forenklet alternativ for deklarering som kan benyttes når hester skal delta i konkurranser. Det er handelskammeret i landet hesten reiser fra som utsteder carnetet mot en betaling. ATA-carnet kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter.  

Ved grensepassering 

Du må benytte en bemannet grenseovergang i åpningstiden ved grensepassering, både ved utreise og innreise til Norge. Du må kjøre på rød sone og vise frem hest og dokumenter til Tolletaten. 

Regler i andre land 

Når du skal krysse landegrenser må du forholde deg til regelverk i landet du skal fra, gjennom og til. Tolletaten kan kun informere om og svare på spørsmål om gjeldende regelverk i Norge. Du må kontakte tollmyndighetene i landet du skal til for informasjon om reglene som gjelder der.  

Se også: