Gå til innhold

Flytte med hest til Norge

Når du flytter til Norge, kan du ta med deg hesten din som flyttegods uten å betale tollavgift og merverdiavgift.  

Du må ha bodd i utlandet i minst ett år, og hesten må ha vært eiet og brukt av deg i utlandet før flyttingen. Fritaket gjelder ikke for hester i en næringsvirksomhet som flytter til Norge.  

Alle helsekrav må være oppfylt  

Hesten må oppfylle alle helsekrav for innreise til Norge. Du må undersøke med Mattilsynet hvilke regler som gjelder.  

Les mer hos Mattilsynet: Hest til Norge fra EU/EØS-land 

Flyttegodserklæring må fylles ut 

Når du skal innføre flyttegods til Norge, må du fylle ut en flyttegodserklæring. Hesten må føres opp her.  

Ved grensepassering 

Når du kommer til Norge med hesten, må du henvende deg til Tolletaten på rød sone. Ha hestens dokumenter og flyttegodserklæringen klar.