Gå til innhold

Kommersiell import av dyr

Hvis du skal importere dyr i næringsvirksomhet må du følge reglene for kommersiell import.   

Undersøk reglene til Mattilsynet 

Import av dyr er strengt regulert, og regelverket er stadig i endring. Du må sette deg inn i reglene som gjelder for import av dyr generelt, og for den aktuelle arten spesielt. Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge.  

Les mer hos Mattilsynet: Import av dyr 

Du må registrere deg hos Mattilsynet 

Du som er importør skal registrere deg via skjematjenestene til Mattilsynet.  

Du må være registrert i TRACES 

Ved handel innen EU/EØS med levende dyr, og dersom du skal importere dyr fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området), må du være registrert i en felles EU-database kalt TRACES. 

Les mer hos Mattilsynet: TRACES 

Kommersiell eller privat import 

Reglene for kommersiell import kan også bli gjeldende for privatpersoner dersom andre enn dyreeier selv reiser med dyret, eller flere enn fem dyr skal være med på reisen. Reglene for kommersiell import er strengere enn reglene for privat reise med egne kjæledyr, så det er viktig å være sikker på hvilke av reglene som gjelder for deg.