Gå til innhold

Import av levende dyr

Hvis du skal importere levende dyr, må du alltid kontakte Mattilsynet før dyrene kommer til Norge.

Import av dyr er strengt regulert, og regelverket er stadig i endring.

Du må sette deg inn i hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder både for import av dyr generelt og for den aktuelle arten spesielt.

Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge.

Du som er importør skal registrere deg via Mattilsynets skjematjenester.

Ved handel innen EU/EØS med levende dyr, og hvis du skal importere levende dyr fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området), må du registrere deg i en felles EU-database kalt TRACES (EU TRAde Control and Expert System).