Gå til innhold

Flytte med dyr til Norge

Når du flytter til Norge, kan du ta med deg dyret ditt som flyttegods uten å betale tollavgift og merverdiavgift.  

Du må ha bodd i utlandet i minst ett år, og kjæledyret må ha vært eiet av deg. Fritaket gjelder ikke for kjæledyr i en næringsvirksomhet som flytter til Norge.  

Alle helsekrav må være oppfylt  

Du må undersøke reglene til Mattilsynet før du tar med dyret ditt til Norge. Det kan for eksempel være krav til kjæledyrpass og vaksiner som må ordnes i god tid.  

Flyttegodserklæring må fylles ut 

Når du skal innføre flyttegods til Norge, må du fylle ut en flyttegodserklæring. Dyret må føres opp her.  

Ved grensepassering 

Du må gå på rød sone og henvende deg til Tolletaten ved innreise til Norge. Vis frem dyrets dokumenter og flyttegodserklæringen. 

Omplasseringsdyr 

Det er ulovlig å ta med seg eierløse hunder og katter til Norge. Hvis du vil ta med en omplasseringshund eller -katt, må du ha eiet og bodd med dyret i minst seks måneder. Du kan bli bedt om å fremvise dokumentasjon på når du overtok eierskap av hunden eller katten.  

Les mer hos Mattilsynet: Import av gatehund og gatekatt 

Ulovlige dyr og dyr som krever tillatelse fra Miljødirektoratet 

Vær oppmerksom på at enkelte hunderaser og truede dyrearter er forbudt å importere til Norge. Import av visse reptiler krever tillatelse fra Miljødirektoratet. 

 
Se også: