Gå til innhold

Bildelar

Du kan importere bil- og motorsykkeldelar. Du må da betale meirverdiavgift på 25 prosent. 

Dersom du sjølv reiser med bildelane du har kjøpt, kan du ha med deg bildelar innanfor verdigrensa, som er på 3 000 dersom du har vore i utlandet kortare enn 24 timar eller 6 000 kroner dersom du har vore utanfor Noreg i meir enn 24 timar.