Gå til innhold

Tax-free for turister i Norge

Du kan få tilbakebetalt merverdiavgiften når du kjøper varer i Norge og tar dem med når du reiser ut av landet. Dette gjelder bare for deg som er bosatt i utlandet.

 

Det er ikke Tolletaten som tilbakebetaler merverdiavgift. Du må sjekke med butikken du handler i om hvordan du kan få norsk merverdiavgift tilbakebetalt.

Hvordan du kan få tilbakebetalt merverdiavgiften er avhengig av hvor du er bosatt.

Bosatt i Sverige, Danmark eller Finland

Den enkelte varens salgspris må være minst 1 000 norske kroner uten merverdiavgift. Du må først betale merverdiavgift for varen til selgeren i Norge. Deretter deklarerer du varen for prosedyren overgang til fri disponering og betaler merverdiavgiften ved innreisen til hjemlandet ditt. Du sender deklarasjonskvittering (fortollingskvitteringen) til selgeren i Norge, som deretter kan tilbakebetale merverdiavgiften til deg.

Bosatt i andre land enn Sverige, Danmark og Finland, eller opphold på Svalbard eller Jan Mayen

Det enkelte fakturabeløp må være minst 250 norske kroner, uten merverdiavgift. For deg som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen må den enkelte varens salgspris være minst 1 000 norske kroner, uten merverdiavgift. Du må betale merverdiavgiften til selgeren.

For personer bosatt i andre land enn Sverige, Danmark og Finland, eller som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen, finnes følgende to alternativer for tilbakebetaling:

1. Tolletatens attest ved utførsel av varen

Denne ordningen krever at du bruker Tolletatens skjema når du kjøper varen. Skjemaet fylles ut av selger.

Ved utreise fra Norge må du vise frem varen til Tolletaten som kan attestere utførselen på det utfylte skjemaet. Du må selv bringe varen og det utfylte skjemaet med deg ved utreise.

Det må ikke ha gått mer enn én måned fra leveringen av varen til du tar den med ut av landet. Tolletaten kan ikke attestere utførselen etter at du har tatt med varen ut av Norge. Du må selv sende skjemaet tilbake til butikken slik at selgeren kan betale tilbake merverdiavgiften til deg.

For å få attest fra Tolletaten, må du reise ut over en grenseovergang som er bemannet. Reiser du ut over et sted som ikke er bemannet av Tolletaten, vil du ikke kunne få attestert skjemaet.

Du må sjekke hva som er åpningstiden på det tollkontoret du passerer. Oslo lufthavn Gardermoen og grenseovergangene Svinesund, Eda og Helligskogen er alltid bemannet.

Attestering for reisegods som medbringes til Svalbard kan skje ved oppmøte hos Tolletaten i Longyearbyen etter at varen er innført til Svalbard. Tollkontoret er åpent mandager fra klokken 08.00 – 15.30.

2. Salgsdokument som ikke skal attesteres av Tolletaten ved utførselen - "Tax-Free Shopping"

Det finnes også private selskap (for eksempel Global Blue og Planet) som har avtale med flere butikker i Norge om tilbakebetaling av merverdiavgift for varer som selges til turister. Bor du i utlandet, er det mulig å få tilbakebetalt merverdiavgiften når du kjøper varer i Norge og tar dem med når du reiser ut av landet. Merverdiavgiften tilbakebetales av det private selskapets representant ved utreisen. Det brukes egne salgsdokumenter som dokumenterer salget her i landet. Salgsdokumentene skal ikke stemples eller attesteres av Tolletaten.