Gå til innhold

Sende bagasje eller gjenglemte ting til Norge

Bagasje du har tatt med deg på reise til utlandet, kan du fritt ta med deg tilbake til Norge som reisegods. Hvis du ønsker å sende bagasje eller få tilsendt noe du har glemt igjen i utlandet, har du ikke det samme fritaket, og du risikerer derfor å måtte betale avgifter.

Slik sender du bagasje eller gjenglemte ting hjem til Norge uten å betale avgifter

Norsk bagasje eller gjenglemte ting kan i utgangspunktet sendes tilbake uten avgifter, forutsatt at du kan dokumentere at merverdiavgift allerede er betalt i Norge. Du må sende med dokumentasjon som kvittering eller fortollingsdokumenter på at merverdiavgift allerede er betalt.

Vi anbefaler at du fester en kopi av kvitteringen for opprinnelig kjøp i Norge utenpå sendingen. I tillegg bør du eller avsender merke pakken med følgende tekst:

«Norsk [gjenstandstype] i retur, ingen kommersiell verdi. Se vedlagte kvittering».

Når må du betale avgifter?

  • Hvis du sender bagasje eller gjenglemte ting og ikke kan dokumentere at norsk merverdiavgift allerede er betalt, må du betale avgifter.
  • Hvis du sender ting du har kjøpt i utlandet, må du betale avgifter på disse, og sendingen vil bli fortollet av fraktselskapet.

Det er allerede sendt, og jeg måtte betale avgifter

Hvis du kan dokumentere at norske avgifter allerede er betalt med fortollingsdokumenter eller kvittering, kan du søke om egenretting av fortollingen. Les om hvordan du gjør det her: Tilbakebetaling ved feil oppkreving av avgifter - Tolletaten

Er du midlertidig i Norge?

Er du i Norge midlertidig på ferie, studieopphold, kurs eller lignende, og du får tilsendt personlige eiendeler, vil du måtte betale avgifter selv om du tar de med ut av Norge etter endt opphold.