Gå til innhold

Tollkontroll: Hvorfor kan du bli stoppet og hva har du rett på

Vi forstår at tollkontroll noen ganger kan oppleves som ubehagelig, derfor ønsker vi å forklare deg hvorfor slike kontroller er nødvendige.

Hvorfor gjennomfører vi kontroll?

Det omsettes store mengder narkotika i Norge. Som samfunnsbeskytter har Tolletaten plikt til å bekjempe smugling og forhindre spredning av narkotiske stoffer og andre ulovlige varer.

Hvordan kontrollerer vi?

En av Tolletatens hovedoppgaver er å kontrollere personer, bagasje og transportmidler som passerer grensen for å avdekke ulovlig inn- og utførsel av varer. Mens kontrollen pågår må vi kanskje holde tilbake telefonen din og muligens må du vente et annet sted enn transportmiddelet, bagasjen eller reisefølget ditt. Vårt mål er å gjennomføre kontrollen på en mest mulig hensynsfull måte.

Hvorfor kan du bli stoppet?

Vi ønsker å belaste så få reisende som mulig med tollkontroll. Siden vi ikke alltid har informasjon om hvem som smugler, er det dessverre ikke til å unngå at også tilfeldige reisende må gi opplysninger eller gå gjennom en mer omfattende kontroll.

Klage på kontrollgjennomføring 

Hvis du måtte kle av deg i kontrollen, kan du få en muntlig begrunnelse for det på stedet. Skulle du i ettertid i tillegg ha behov for å snakke med noen om kontrollen du har vært gjennom, kan du henvende deg til ansvarlig leder på stedet du ble kontrollert.

Ønsker du en skriftlig begrunnelse for kontrollen, sender du et krav med tid og sted for kontrollen innen én uke etter at kontrollen fant sted. Kravet retter du til tollstedet der kontrollen skjedde. Du vil få et svar innen én uke.


Ønsker du å klage på kontrollen som er gjennomført, sender du klagen til Tolletaten. Husk å oppgi hvor episoden skjedde.

Her kan du ta kontakt med oss: