Gå til innhold

Personvern ved påmeldinger til kurs og arrangementer i regi av Tolletaten

Formålet med tjenesten Pindena er å kunne håndtere påmeldinger til kurs, konferanser, og andre digitale opplæringsprogrammer. Når du benytter tjenesten og melder deg på et av våre arrangementer aksepterer du dermed Tolletatens vilkår for påmelding.

Personvern

Ved å bruke påmeldingstjenesten til Tolletaten, samtykker du til at Tolletaten samler inn, lagrer, bruker, behandler og overfører til informasjon til Forebyggingsseksjonen og kursledere, evt, underleverandører (hotell og konferanselokaler) frem til du eventuelt reserverer deg mot å.

Bevaringsperiode

Behandlingen skjer så lenge bruker samtykker behandlingen. Bruker vil motta informasjon om relevante kurs i framtiden så lenge bruker samtykker. Ved avmelding slettes alle personopplysninger.

Kriteriene som ligger til grunn for oppbevaringsperioden

Forebygging skal drive målrettet brukerorientert informasjon om regelverk og prosedyrer i et brukervennlig grensesnitt for tidlig informasjonsutveksling. Kurs og opplæring for næringslivet er derfor viktig for å nå hovedmålsetningen til Tolletaten. Pindena er en viktig kanal for denne regelmessige informasjonsutvekslingen med bedrifter.

Formålet med behandling samtykke

Ved påmelding av kurs samler vi inn data for å administrere kurs, informere om nye kurs, analysere og evaluere gjennomføringen av kurs for å forbedre neste kurs. Informasjon og resultat evalueringer benyttes kun internt i Tolletaten. Vi vil også kunne bruke opplysningene til statistikkformål.

Vi lagrer navn, fornavn, epost, type kurs, dato for kurs. Ved betalte arrangementer lagrer vi fakturaadresse, fakturareferanse, organisasjonsnummer og fakturaepost i Pindena.

Kursadministrator og kursleder i Tolletaten håndterer informasjonen. Systemet har begrenset tilgang i Tolletaten og det er kun tilgangstyrt til de som arbeider med kurs.

Kontaktinformasjon

kurs@toll.no

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt

Opplysningene benyttes til å kunne drive forebygging mot næringslivet og øke kompetansen, forbedre våre tjenester. Svar på evalueringen går til Tolletatens arrangørgruppe.
Kan forekomme i fritekstfelt som åpner for egne synspunkter i forhold til tjenester utført av Tolletaten sine kurs.

Overførsel av data til land eller institusjoner utenfor EØS, og sikkerhetstiltak

Ingen overførsel av data til land eller institusjoner utenfor EØS.

Informasjon om registrertes rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet (Personopplysningsloven). Tolletaten sine kurs har gitt denne informasjonen i GDPR erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Tolletatens kurssystemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Tolletatens kurs til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager utføre endring/retting/sletting.

Krav om innsyn eller sletting rettes til: kurs@toll.no 

Navn og kontaktinformasjon personvernombud (hvis aktuelt)

Tolletatens personvernombud, personvernombud@toll.no, kan kontaktes dersom det er noen spørsmål om behandlingen.