Gå til innhold

Påmelding til kurs, opplæring og arrangementer i regi av Tolletaten

Tolletaten behandler personopplysninger som er nødvendig for påmelding og registrering av gjennomførte kurs og andre digitale opplæringstiltak og arrangementer.

Ved å melde deg på Tolletatens kurs og arrangementer, samtykker du til at det samles inn og behandles personopplysninger om deg som er nødvendig for å kunne administrere og følge opp de opplæringstiltakene du velger å delta i.

Den daglige oppfølgingen av behandlingsansvaret for disse opplysningene ivaretas av brukerdialogavdelingen i Tolletaten.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler og lagrer navn, e-postadresse, dato og type kurs bruker melder seg på eller registrerer gjennomført. Ved betalte kurs lagrer vi fakturaadresse, organisasjonsnummer og e-post for faktura.

For noen av kurstypene er det for Tolletaten verdifullt å vite mer om kursdeltakeren knyttet til bransjetilhørighet og kompetansenivå. Disse spørsmålene kan for eksempel være spørsmål om utdanningsnivå, antall år i stillingen, eller hvilket firma du tilhører.

Hvorfor ønsker vi å fortsatt behandle dine personopplysninger?

Brukerdialogavdelingen skal drive med målrettet, brukerorientert informasjon om regelverk og prosedyrer gjennom blant annet kurs og opplæring.

Vi ønsker at opplæringstiltakene skal ha et innhold som er relevant for ulike grupper i næringslivet. Derfor vil du som tidligere kursdeltaker kunne motta

  • en invitasjon til å dele dine synspunkt i en brukerundersøkelse etter kurset
  • informasjon om nye relevante kurs og opplæringsinnhold

Data samlet inn via påmeldingssystemet kan i anonymisert form brukes til statistiske formål som presenteres for flere enn Brukerdialog.

Bevaringsperiode

Opplysningene for et kurs behandles i 24 måneder så lenge du samtykker til behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Hvem kan se personopplysninger vi samler inn?

Opplysningene er kun tilgjengelig for medarbeidere som arbeider med kurs og opplæring i Tolletatens brukerdialogavdeling.

Opplysninger om hvem som gjennomfører våre kurs vil ikke bli utlevert til andre, eksempelvis arbeidsgiver.

Overføring av data til andre land 

Data behandles innenfor EU/EØS eller land som i henhold til EU-kommisjonens beslutninger har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Har vi registrert feil opplysninger om deg, eller vil du trekke samtykket?

Kontakt oss på kurs@toll.no. Ved avmelding slettes alle personopplysninger.