Gå til innhold

Automatisk skiltgjenkjenning av kjøretøy

Tolletaten bruker et system for lesing av bilskilt (registreringsnummer) som hjelpemiddel i våre kontrolloppgaver. 

Hensikten med skiltlesende kameraer er å bistå tollerne i arbeidet med å vurdere og målrette kontrollene. Bryter du regelverket, er risikoen for å bli stoppet større. Overholder du regelverket, belønnes du ved å kunne passere grensen uten unødvendig hinder i tollkontrollen.

Den faktiske kontrollen skjer alltid i et møte med en toller som vurderer det videre grunnlaget for tollkontroll.

Systemet fungerer slik:

  • Kameraet tar foto av bilskiltet
  • Systemet tolker registreringsnummeret på bildet over til et lesbart format.
  • Kameraet leser registreringsnumrene til alle som passerer og sammenligner disse med en liste over kjøretøy. Dette gjelder blant annet kjøretøy som er begjært avskiltet, meldt stjålet eller interessante for tollkontroll av andre grunner.
  • Gir registreringsnummeret ikke treff i listene, er det lavere risiko for å bli tatt ut til tollkontroll.
  • Gir registreringsnummeret treff i listene, vil Tolletaten vurdere om de skal kontrollere kjøretøyet.

Merking av skiltgjenkjenningssystemet

I områder hvor Tolletaten har plassert et automatisk skiltgjenkjenningssystem er det også satt opp skilt om videokontroll/overvåkning. Tolletaten vil sette opp kameraer i tilknytning til alle grensekryssende veger. I tillegg vil flere mobile patruljebiler bli utstyrt med kameraer. Skiltene om videokontroll/-overvåkning blir også brukt av Statens Vegvesen og Politiet. Skilt om kameraovervåking

Kamerasystemet bruker bare informasjonen fra skiltene på det aktuelle kontrolltidspunktet. 

Utbygging av automatisk skiltgjenkjenning fram til 2019

Tolletaten har tidligere gjennomført et prøveprosjekt og prøvd ut skiltlesende kameraer i tollkontrollen på utvalgte steder i Østfold og søndre del av Hedmark. Erfaringene og resultatene var så gode at Tolletaten i 2016 fikk midler til å bygge ut systemet med skiltlesende kameraer langs alle landevegs grenseoverganger mot Sverige, Finland og Russland. I tillegg blir det etablert kameraer på alle fergeterminalene med anløp fra utlandet. Utplasseringen av utstyr skjer løpende fram til 2019.

Kamerasystemet er ett av flere tiltak Tolletaten har tatt i bruk for å utføre en mer effektiv tollkontroll.