Gå til innhold

Visuell profil for Tolletaten

Profilprogrammet består av logo og navnetrekk, fargepalett, typografi og fleire grafiske element.

Tolletaten skal godkjenne all bruk av logo

Kommunikasjonseininga i Tolletaten skal godkjenne all bruk av logoen vår og andre element henta frå profilhandboka. Du kan kontakte oss på e-post: nettmester@toll.no dersom du treng godkjenning eller har spørsmål om den visuelle profilen. 

Tolletatens logo

  • Tolletatens logo skal vi bruke rett i alle samanhengar. Digitale originalar skal alltid nyttast, og det er ikkje lov å gjere endringar på originalane.
  • Bruk av logo skal fylgje overordna og heraldiske reglar. Vi må ikkje plassere tekst over krona. Logoen skal vi plassere øvst og så fritt som mogeleg i forhold til anna tekst.
  • Medier kan bruke logoen i samband med mediesaker der dei viser til Tolletaten.

Namnetrekket

Namnetrekket kan du nytte åleine og på ein mindre restriktiv måte. Navnetrekket kan du også nytte i tilfelle der du ikkje kan nytte logoen.

Filer til nedlasting

JPG
JPG-filer nyttar vi ofte i Office-baserte malar. JPG-filer er i RGB-fargar. JPG-filer kan du ikkje skalere opp i storleik utan at kvaliteten vert dårlegare. 

logo_rgb_150dpi.jpg Last ned logo i RGB (120 kB)

navnetrekk_rgb_rod_150dpi.jpgLast ned namnetrekk i RGB (42 kB)

PNG
PNG-filer nyttar vi til digitale og skjermbaserte medium. PNG-filer er i RGB-fargar. PNG-filer kan du ikkje skalere opp utan at kvaliteten vert dårlegare. 

logo_rgb_150dpi.png Last ned logo i RGB (24 kB)

navnetrekk_rgb_rod_150dpi.pngLast ned namnetrekk i RGB (3 kB)

Fant du det du lette etter?