Gå til innhold

Sigarettar - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av sigarettar dei siste seks åra (2011–2016).

Stk sigaretter beslaglagt av Tolletaten 2011-2016.

  

Tal på  beslag av sigarettar gjort av Tolletaten 20110-2016.