Gå til innhold

Kjøt - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av kjøt dei siste seks åra (2011–2016).

Beslag av kjøt(i kilo) gjort av Tolletaten 2011-2016.

  

Tal på beslag av kjøt gjort av Tolletaten 2011-2016.