Gå til innhold

Khat - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av khat dei seks siste åra (2011–2016).

Khat beslaglagt av Tolletaten (i kilo) 2011-2016.

  

Antall beslag av khat gjort av Tolletaten 2011-2016.