Gå til innhold

Heroin - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av heroin dei siste seks åra (2011–2016).

Heroin beslaglagt av Tolletaten (i kilo) 2011-2016.

  

Antall beslag av heroin gjort av Tolletaten 2011-2016.