Gå til innhold

Amfetamin - beslagsutvikling

Oversikt over beslag av amfetamin de siste seks årene (2011–2016).

Beslag av amfetamin i kilo gjort av Tolletaten 2011-2016

  

Antall beslag av amfetamin gjort av Tolletaten 2011-2016.