Gå til innhold

Beslagsstatistikk første halvår 2018

Her finn du ei oversikt over beslaga Tolletaten har gjort første halvår 2018.

Beslagsstatistikk første halvår 2018 og første halvår 2017
  Pr. 30.06.18 Pr. 30.06.17
Beslaglagt vare Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 3 399 23 921liter 3 703 46 881 liter
Brennevin over 60% 12 72 liter 19 91 liter
Vin 1 950 18 871 liter 1 985 16 823 liter
Øl 3 481 166 666 liter 3 495 322 136 liter
Andre varer
Fisk 35 4 488 kg 57  6 305 kg
Kjøtvarer 219 12 145 kg 223 13 724 kg
Avdekka valuta (NOK) 272 17 704 825 NOK 405 20 977 192 NOK
Farmasøytiske preparat

Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett

575 73 052 einingar* 539 92 504 einingar* 
Narkotika
Amfetamin 128 53 046 gram 166 141 301 gram
Cannabis
(hasj og marihuana)
742 132 970 gram 790 1 246 629 gram
Heroin 10 22 578 gram 33 3 665 gram
Kokain 62 10 902 gram 76 4 261 gram
Khat (fersk og tørket) 128 1 232 kg 119 1 798 kg 
Nye psykoaktive substansar
(NPS) - gram
59 523 gram 26 472 gram
Nye psykoaktive substansar
(NPS) - stk
19 826 stk 7 99 stk
Tobakksvarer
Sigarettar 3 662 3 970 979 stk 4 011 2 923 185 stk
Snus 784 418 kg 765 404 kg
Del med andre: