Gå til innhold

Beslagsstatistikk for første halvår 2017

Beslag gjort av Tolletaten i første halvår 2017 samanlikna med første halvår 2016.

Beslagsstatistikk første halvår 2017 og første halvår 2016
  Pr. 30.06.17 Pr. 30.06.16
Beslaglagt vare Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Tal på
beslag
Beslaglagt
mengd
Alkoholhaldige drikkevarer
Brennevin 3 703 46 881 liter 3 444 32 969 liter
Brennevin over 60% 19 91 liter 30 311 liter
Vin 1 985 16 823 liter 1 932 18 098 liter
Øl 3 495 322 136 liter 3 143 261 741 liter
Andre varer
Kjøtvarer 223 13 724 kg 241 12 995 kg
Fisk 57 6 305 kg 26  3 623 kg
Avdekka valuta (NOK) 405 20 977 192 NOK 398 31 162 309 NOK
Farmasøytiske preparat

Dopingmiddel 
*einingar = ampull, gram, kapsel, tablett

539 92 504 einingar* 365

133 047 einingar*

Narkotika
Amfetamin 166 141 301 gram 150 89 162 gram
Cannabis
(hasj og marihuana)
790 1 246 629 gram 639 1 581 104 gram
Heroin 33 3 665 gram 20 6 299 gram
Kokain 76 4 261 gram 76 15 451 gram
Khat (fersk og tørket) 119 1 798 kg  96 814 kg 
Nye psykoaktive substansar
(NPS) - gram
26 472 gram 45 401 gram 
Nye psykoaktive substansar
(NPS) - stk
7 99 stk 9 605 stk
Tobakksvarer
Sigarettar 4 011 2 923 185 stk 4 091 4 223 804 stk
Snus 765 404 kg 638 271 kg
Del med andre: