Gå til innhold

Organisasjonskart for Tolldirektoratet

Tolldirektoratet hadde 289 tilsette ved årsskiftet 2017/2018.

ImageMap Tolldirektør Tolldirektørens stab Kommunikasjonsenheten Internrevisjonen Avdeling for virksomhetsstyring og fellesfunksjoner Bedriftshelsetjenesten Seksjon for økonomi og rapportering Seksjon for strategi og plan Seksjon for anskaffelser og fellestjenester Dokumentsenteret HR-seksjonen Tolletatens kompetansesenter IT-avdelingen Applikasjonsdriftseksjonen Infrastrukturseksjonen Systemseksjonen Utviklingskontor 1 Utviklingskontor 2 Toll- og vareførselsavdelingen Rettsseksjonen Tariff- og opprinnelsesseksjonen Vareførselsseksjonen Kontrollavdelingen Kontroll- og regelverksseksjonen Tollaboratoriet Tolletatens etterretningssenter Dataanalyseseksjonen Produksjonsseksjonen Samordningsseksjonen Utviklingsseksjonen
Del med andre: