Gå til innhold

Forbudt å importere knallvåpen

Det er ikke lenger lov å importere knallvåpen som f.eks. startpistoler eller gasspistoler.

Politidirektoratet varsler at fri omsetning og import av «knallvåpen» nå skal opphøre. Dette innebærer at all import av knallvåpen (blank-/start-/gasspistoler) som tidligere var unntatt importrestriksjoner i våpenlovgivningen, nå vil bli importregulert på linje andre våpen. 

Vi ber næringslivsaktører og publikum kontakte www.politiet.no for nærmere informasjon.