Gå til innhold

Tolletaten omorganiserer 1. juni

1. juni får Tolletaten ny organisering med et direktorat og to divisjoner. Tollregionene opphører fra samme dato.

Organiseringen vil ikke ha konsekvenser for etatens tilgjengelighet for brukere og næringsliv. Tollsteder og åpningstider er som tidligere. Brukere og næringsliv skal ta kontakt via Tolletatens felles kontaktpunkt. Finn kontaktinfo her.

Dersom du har en pågående sak med Tolletaten, skal du fortsatt forholde deg til samme kontor som før. Søknader som tidligere har blitt sendt til tollregionene, skal nå sendes til Tolletaten.

Ekspedisjonsenheten som næringslivet fortoller mot, blir ikke endret fra 1. juni. Du forholder deg til de samme ekspedisjonsenheter som tidligere, og disse fremgår av din TVINN-tillatelse.

Divisjonsorganisering gir en fleksibel og helhetlig etat

Tolletaten er i gang med omfattende digitalisering som skal gi næringslivet bedre tjenester. Den nye organiseringen skal sette enda mer trykk på digitaliseringsarbeidet. Vi skal etter hvert bygge spesialistenheter som skal behandle saker fra hele landet. Dette skal gi likere og raskere behandling av kundene våre. De nye divisjonene skal i tillegg gi større kraft til kontrollvirksomheten, slik at vi kan stoppe uærlige aktører og bidra til like konkurransevilkår for næringslivet.

Tolletatens organisering fra 1. juni 2019
Tolletatens organisering fra 1. juni 2019

 

Grensedivisjonen har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil bli plassert i Mosseområdet. Divisjonsdirektør er Heidi Vildskog.

 Heidi Vildskog
Divisjonsdirektør Heidi Vildskog. Foto:Tommy Ødegård/Tolletaten

Vareførselsdivisjonen har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen og divisjonsdirektør er Ivar Sletten.

Ivar Sletten. Foto: Bård Gudim
Divisjonsdirektør Ivar Sletten. Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Regelverk- og prosedyreavdelingen blir opprettet i direktoratet. Kontrollavdelingen og toll- og vareførselsavdelingen opphører. Pål Hellesylt er leder for den nye avdelingen.

Avdelingsdirektør Pål Hellesylt. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Avdelingsdirektør Pål Hellesylt. Foto: Bård Gudim/Tolletaten