Gå til innhold

Tilbakebetaling for privatpersoner - skjema i Altinn

Nå skal du bruke et nytt skjema i altinn.no når du skal be om tilbakebetaling av importavgiftene fra Tolletaten. I løpet av kort tid vil Tolletaten ikke lenger ta imot slike søknader på annen måte. Skjemaet gjelder ikke for tilbakebetaling av avgifter etter bruk av fortollingsautomat og KvoteAppen.

Slik fungerer løsningen

 1. Du som er varemottaker logger deg inn i Altinn og åpner skjemaet «Søknad om tilbakebetaling av toll og avgifter».
 2. Du fyller inn opplysninger, legger ved nødvendige dokumenter og sender skjemaet via Altinn.
 3. Tolletaten registrerer saken.
 4. Du får automatisk et brev via e-Formidling eller til e-postadressen du har oppgitt. Her bekrefter Tolletaten at saken er mottatt og hvilket saksnummer saken har fått.
 5. Etter litt saksbehandlingstid vil du få svar fra Tolletaten.

Kort om skjemaet

Dette skjema brukes av privatpersoner for å søke om tilbakebetaling av toll og merverdiavgift.

Ett skjema kan omfatte flere varesendinger (deklarasjoner) hvis det kun gjelder en person og har samme årsak.

Årsakene kan være:

 • Jeg har betalt avgifter på en vare jeg mener skulle ha vært avgiftsfri.
 • Jeg har returnert en vare til selger og enten fått tilbake pengene fra selger eller fått ny gratis erstatningsvare som jeg har betalt importavgifter på. I dette tilfellet må du søke Tolletaten om tilbakebetaling av toll, mens du må søke Skatteetaten om tilbakebetaling av moms og eventuelle særavgifter.
 • Jeg har fortollet varen og speditøren har også fortollet den.
 • Jeg har sendt en vare til reparasjon og betalt toll og avgifter to ganger på samme vare.
 • Jeg har betalt norsk merverdiavgift i tillegg til utenlandsk merverdiavgift og fått den utenlandske merverdiavgiften tilbakebetalt av selger i ettertid. Les mer her
 • Valutaen er feil. Varen ble fortollet i pund og fakturaen står i dollar.
 • Grunnlaget/prisen er feil. For eksempel bruk av feil vekt, skrivefeil i faktura fra leverandør, verdien på varen er under 350 kroner.

Gjelder ikke for fortollingsautomat og KvoteAppen

Skjemaet gjelder ikke for tilbakebetaling av avgifter etter bruk av fortollingsautomat og KvoteAppen.

Gjelder ikke for tilbakebetaling av mva og særavgifter

Skjema gjelder ikke for tilbakebetaling av merverdiavgift og særavgifter i forbindelse med retur av varer (gjenutførsel).
Ønsker du refusjon av merverdiavgift og særavgifter, må du kontakte Skatteetaten.

Hva skal jeg legge ved?

Ønskede vedlegg opplyses i skjema. F.eks. faktura/regning, innførsels- eller utførselsdeklarasjonen/kvitteringen fra Tolletaten.

Mer informasjon