Gå til innhold

Tollbeslag 2018

Med unntak av dopingmidler, kokain og sigaretter er det en reduksjon i beslaglagte mengder i Tolletatens statistikk for 2018 sammenlignet med 2017. Reduksjonen er spesielt stor for alkoholholdige varer og cannabis.

Det internasjonale tollsamarbeidet førte også i 2018 til en del beslag av narkotika som var ment for Norge. Spesielt samarbeidet med tollmyndighetene i Danmark og Sverige ga gode resultater og hindret narkotika og høyt beskattede varer i å nå det norske markedet.

Fortsatt mange narkotikabeslag

Mens antallet narkotikabeslag har økt jevnt de siste årene, er det en liten nedgang i 2018, med 4 223 beslag. I 2017 var det 4 352 beslag. Beslagsutviklingen henger sammen med det betydelige antallet narkotikabeslag i post- og kurerforsendelser.

Det har gjennom årene vært til dels betydelige forskjeller/svingninger i beslaglagte mengder narkotika mellom de forskjellige stofftypene. Dette er også tilfellet i 2018.

Nesten halvparten av alle narkotikabeslag blir gjort i postsendinger, og nesten like mange beslag ble gjort på personer.

Moderniserer Tolletaten med digitale løsninger

Tolletaten er i gang med en omfattende moderniseringsprosess for å møte morgendagens utfordringer. I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 445 millioner kroner de neste fire årene til digitalisering av etatens vareførsel- og kontrollvirksomhet.

Tolletaten utvikler gode verktøy som etatens ansatte får nytte av i arbeidshverdagen. Samtidig støtter vi næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår på en måte som tar sikkerhet og personvern på alvor. På den måten blir Tolletaten i stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt enda bedre.

Det er igangsatt et prøveprosjekt med ekspressfortolling i første omgang ved Ørje tollsted. Ved å motta nødvendige opplysninger om varene på forhånd, kan Tolletaten målrette tollkontrollene og samtidig sørge for smidigere grensepasseringer for næringslivet. Framtidige løsninger med digitale grensestasjoner åpner også for lettere grensepasseringer for næringslivet og andre trafikanter uten at den fysiske tollkontrollen blir forringet.

Den enkelte tolltjenestemann er fortsatt etatens viktigste ressurs og trafikantene risikerer også i framtida å møte tollere hvor som helst og når som helst når de krysser grensene til og fra Norge.

Tolletatens pressevakt: 976 50 370