Gå til innhold

Innlegg av tolldirektøren i Stavanger Aftenblad

Tolldirektør Øystein Børmer svarer i innlegget på kritikken som kom på lederplass i Stavanger Aftenblad tidligere i uken. - I alle tilfelle skal Tolletaten følge lover og regler, og utføre sitt kontrolloppdrag på trygt hjemlet grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført krevende interne utredninger og iverksatt en storstilt oppryddingsjobb, sier tolldirektøren.