Gå til innhold

Høring om pepperspray-hjemmel for tollere

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag som innebærer at tolltjenestepersonell skal kunne være utstyrt med pepperspray til bruk i selvforsvar.

Tolletaten gjennomførte et toårig prøveprosjekt i 2016 og 2017, der deler av etatens operative tjenestepersonell ble utstyrt med pepperspray til bruk i nødverge. Prøveprosjektet viste at tollerne opplevde det som en stor trygghet å bære pepperspray til tross for at de aldri kom i situasjoner der de hadde behov for å bruke den.

Tolletaten ønsker at ordningen gjøres permanent.

– Tollerne har et viktig og stadig mer krevende samfunnsoppdrag. De beskytter oss mot trusler fra utlandet, og bidrar til at Norge er et trygt og godt land å bo i. Det skal selvfølgelig være trygt å gå på jobb for dem også, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forslaget som i dag er sendt på høring, innebærer at Tolletaten får en hjemmel i forskrift som åpner for at tollerne kan utstyres med pepperspray permanent.

– Det er viktig at relevante aktører får anledning til å uttale seg i saken slik at vi får et godt beslutningsgrunnlag. Når høringsfristen er ute, vil jeg jobbe for at den nødvendige forskriftshjemmelen kommer på plass så raskt som mulig, sier Jensen.

Høringsfristen er 23. august 2019.

Les høringsbrevet