Gå til innhold

Beredskapsøvelse på Svinesund

Onsdag 23. oktober blir det gjennomført en større beredskapsøvelse ved tollstasjonen på Svinesund. Øvelsen vil kunne medføre en del trafikale problemer for godstransportører og øvrige reisende.

- Øvelsen foregår fra klokka 10:30 til klokka 13:00 onsdag 23. oktober 2019. Den involverer totalt om lag 160 personer fra Brann- og redningsetaten, politiet, helsevesenet/ambulansetjenesten, samarbeidende aktører på Svinesund samt Tolletaten, forteller øvingsleder Christopher Olson i Tolletaten.

- Øvelsen gir utfordringer for trafikkavviklingen ved tollstasjonen på Svinesund. I første rekke gjelder dette for godstransportørene, men også øvrige reisende bør beregne at det tar lengre tid enn vanlig å passere tollstasjonen også i etterkant av øvelsen. Videre forsikrer Olson at den ordinære grensekontrollen fortsatt vil være ivaretatt.