Gå til innhold

Auka satsar for forenkla fortolling

Satsane ved forenkla fortolling av alkoholhaldige drikkevarer og tobakk aukar frå 1. januar 2020.

Personar som kjem til tollområdet frå utlandet, Svalbard og Jan Mayen kan fortolle alkoholhaldige drikkevarer og tobakk etter dei satsane og i dei mengdene som går fram av tollforskrifta § 4-20-3 og tabellen nedanfor.

Vare

Mengde

Sats

Øl over 2,5 volumprosent og annan drikk med alkoholstyrke 
over 2,5 til og med 4,7 volumprosent 
  
Drikk med alkoholstyrke 
over 4,7 og under 15 volumprosent 
  

Drikk med alkoholstyrke frå 
og med 15 til og med 22 volumprosent

 

 

 

 

 

Til saman 27 liter

  22 kr 
  per liter 
  
  
  66 kr 
  per liter 
  
  
  127 kr 
  per liter

  8 kr 
  per 0,33 liter 
  
  
  50 kr 
  per 1/1 flaske 
  
  
  94 kr 
  per 1/1 flaske

Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med  60 volumprosent

4 liter

  367 kr 
  per liter

  253 kr 
  per 1/1 flaske

Røykjetobakk 
Snus og skråtobakk 
Sigarar og sigarillos

Til saman 
500 gram

319 kr per 100 gram 
132 kr per 100 gram 
319 kr per 100 gram

Sigarettar

Inntil 400 stk.

319 kr per 100 stk.

Sigarettpapir og -hylser

Inntil 400 stk.

6 kr per 100 blad/hylser

 

(Endringane trer i kraft 1. januar 2020 kl. 00:01 i artikkelen vi har lenka til.)