Gå til innhold

Aksjon mot fiskesmugling

Aksjon mot fiskesmugling

Tolletaten og Fiskeridirektoratet avdekket ett forsøk på å smugle såkalt turistfisk ut av Norge i samarbeidsaksjon i september. En litauisk bil ble stoppet på Ørje med 102,5 kilo makrell og sild om morgenen 16. september.

- Vi prioriterte denne gangen kontroll av fisketurister som forlater Norge via grenseoverganger på Østlandet og Vestlandet. At det bare ble ett beslag tyder på at flertallet av de kontrollerte fisketuristene kjenner regelverket og har tilpasset seg kvotene, sier divisjonsdirektør Heidi Vildskog i Tolletatens grensedivisjon.

-Vi sender også et signal til fisketuristene at det lønner seg å holde seg til regelverket og at vi følger med på trafikken sier hun.

Tolletaten har så langt i år gjort 77 beslag av totalt 9,1 tonn «turistfisk».

Tolletaten og Fiskeridirektoratet gjennomførte i ukene 38 og 39 flere  kontroller på riksveg 2 ved Eda, E-6 ved Svinesund, E-18 ved Ørje samt på ferjekaiene i Bergen, Oslo og Stavanger. Omlag 150 kjøretøy med turister som hadde med fisk ble stoppet og kontrollert i forbindelse med aksjonen.

Tverretatlig samarbeid

Samarbeidsaksjon mellom Fiskeridirektoratet og Tolletaten. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Vi er helt avhengig av tverretatlig samarbeid for å kunne stoppe ulovlig utførsel av fisk fra Norge, sier Thord Monsen, seksjonssjef for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Kvoter

Utførselskvoten er 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskebedrifter, og 10 kg for alle andre. Turistfiskere skal dokumentere at fisket har skjedd i regi av en registrert turistfiskebedrift. Avgrensningen gjelder innenfor en periode på sju dager. Du kan ikke lenger ta med troféfisk i tillegg til utførselskvota.

Les mer om turistfiske

 

Kontakt:

Tolletatens pressevakt 976 50 370

Fiskeridirektoratet