Gå til innhold

Fjernar 350-kronersgrensa

Regjeringa føreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner, populært kalla 350-kronersgrensa.