Gå til innhold

[Utgått]«Verdiskapende samfunnsbeskyttelse» er Tolletatens nye visjon

Visjonen finner vi i den rykende ferske virksomhetsstrategien for etaten. –Tolletaten skal utføre sine samfunnsbeskyttende oppgaver på en slik måte at de styrker norsk økonomi, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Ta i bruk ny teknologi

Strømmen av varer inn og ut av Norge øker og er stadig mer sammensatt. Den teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer, men også muligheter. Tolletatens prosesser og kontroller skal derfor bli enda mer effektive ved hjelp av teknologi.

– Kontrollene våre skal i økende grad være styrt av risikovurderinger. Vi skal velge ut kontrollobjekter basert på god etterretning og ved å utnytte teknologiske muligheter, sier Øystein Børmer.

Samarbeid med andre

– Vårt samfunnsoppdrag er å ha kontroll på varestrømmene inn og ut av landet for å beskytte samfunnet, sikre finansieringen av offentlige tjenester og beskytte arbeidsplasser mot uærlig konkurranse. Vi kontrollerer på vegne av om lag 30 offentlige myndigheter, og fremover vil vi utvikle et enda tettere samspill med næringsliv, innbyggere og andre myndighetsorganer, sier Øystein Børmer.

Forenkling for brukerne

Et av målene i strategien er at det skal være lett å gjøre rett.

– Aktørene i vareførselen skal tilbys så enkle løsninger som mulig, slik at varer kan krysse grensen effektivt, samtidig som lover og regler etterleves. Dette gagner både næringslivet og norsk økonomi, poengterer tolldirektøren.

Visjon

Tolletatens visjon beskrives på denne måten i virksomhetsstrategien:

Tolletaten skal utføre viktige samfunnsbeskyttende oppgaver på en måte som styrker verdiskapingen i norsk økonomi, ved å bidra til like konkurransevilkår for lovlydige aktører og effektiv bruk av tolletatens og samfunnets ressurser.

Vår visjon er derfor VERDISKAPENDE SAMFUNNSBESKYTTELSE.

 

Del med andre: