Gå til innhold

[Utgått]Presentasjoner fra Tolldagen 2017

Her er presentasjonene fra Tolldagen 2017

Øystein Børmer åpnet tolldagen. Introduksjon med Tolldirektør Øystein Børmer

01_tolldagen_oystein_bormer.pdfLast ned Børmers presentasjon (928 kB)

Vibeke Hammer Madsen fra Virke

Forenkling og omstilling til en digital økonomi

02_tolldagen_vibeke_hammer_madsen.pdfLast ned presentasjonen til administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen (2,0 MB)

Hege Medin

Tolldeklarasjonsdata - hva kan det fortelle oss om kostnader ved internasjonal handel?

03_tolldagen_hege_medin.pdfLast ned presentasjonen til seniorforsker Hege Medin, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (502 kB)

Espen Kristiansen - SSB

SSBs utenrikshandelsstatistikk og bruk av statistikkbanken

04_tolldagen_espen_kristiansen.pdfLast ned presentasjonen til seksjonssjef  for utenrikshandelsstatistikk i SSB, Espen Kristiansen  (249 kB)

Sarah Gillet

BREXIT – Britains future relationship with Europe

05_tolldagen_sarah_gillett.pdfLast ned presentasjonen til Sarah Gillett, Storbritannias ambassadør i Norge (122 kB)

Gordon Wright

Air Cargo  - What are the Trends, Challenges and Opportunities Today

06_tolldagen_gordon_wright.pdfLast ned presentasjonen til Gordon Wright, International Air Transport Association (IATA) (1,4 MB)

Joakim Svebakken - Tolletaten

Overtredelsesgebyr

07_tolldagen_joakim_svebakken.pdfLast ned presentasjonen til rådgiver Joakim Svebakken, Tolldirektoratet (810 kB)

 Anders Flekke - Tolletaten Eksportkontroll av strategiske varer – et nasjonalt ansvar

08_tolldagen_anders_flekke.pdfLast ned presentasjonen til seniorrådgiver Anders Flekke, Tolldirektoratet og PST (222 kB)
 Presentasjonsforside: Eksport av sjømat - risikomarkeder

Eksport av sjømat – håndtering av risikomarkeder

01_forum_tolldagen_valanes_knutsen.pdfLast ned presentasjonen til analytiker Øystein Valanes, Norges sjømatråd og seniorrådgiver Reidar Knutsen, Tolldirektoratet (835 kB)

 Helge Linderup - Tolletaten

Frihandelsavtaler og   handelsfasilitering – hvilke muligheter gir dette for næringslivet?

Seniorrådgiver Helge Lindrup, Tolldirektoratet

Toll og Orkla – samarbeid i praksis

Trond Aanerud, fagsjef i Orkla og seniorrådgiver Susann Nilsen, Tolldirektoratet

02_forum_tolldagen_aanerud_nilsen_lindrup.pdfLast ned felles presentasjon (1,0 MB)

 Erik Frøystad - Regnskap Norge

Fra deklarasjon til skattemelding - Mål og utfordringer for næringslivet

10_tolldagen_erik_froystad.pdfLast ned presentasjonen til Erik Frøystad,  fagansvarlig Regnskap Norge (210 kB)

 

 Charlotte Nordklev-Jeppesen - Skatteetaten  

Fra deklarasjon til skattemelding - Erfaringer med innberetning av innførselsmva

11_tolldagen_charlotte_nordklev_jeppesen.pdfLast ned presentasjonen til seniorskattejurist Charlotte Nordklev-Jeppesen, Skatt Øst (286 kB)

 Terje Nilsen - Tolletaten

Fra deklarasjon til skattemelding - Oppretting av grunnlagsdata på deklarasjonen

12_tolldagen_terje_nilsen.pdfLast ned presentasjonen til Terje Nilsen, seksjonssjef regelavdelingen i Tollregion Oslo og Akershus og (328 kB)

 

 Knut Håkon Brynilsen - Tolletaten

En natt på grensa

13_tolldagen_knut_hakon_brynildsen.pdfLast ned presentasjonen til Knut Håkon Brynildsen, vaktleder grensekontrollen, Tollregion Øst-Norge (21,9 MB)

Del med andre: