Gå til innhold

[Utgått]Skal bygge Tolletaten for fremtiden

– Tolletatens organisering må være tilpasset fremtidens behov, sier tolldirektør Øystein Børmer. Nå skal etatens organisasjon vurderes og endres.

– Den teknologiske utviklingen går raskt, og påvirker Tolletaten på bred front. Varestrømmer, reisemønstre og kontrollbehov endres og vokser. For å gjøre en best mulig jobb må vi utnytte nye muligheter og endre oss i takt med samfunnet rundt oss. Vi må være riktig organisert for årene som kommer, sier tolldirektøren.

Øystein Børmer er opptatt av at etaten må ha en organisering som legger til rette for å utvikle og utnytte ny teknologi, som er fleksibel til å takle endringer og som gir effektiv bruk av ressursene gjennom blant annet samarbeid og smarte løsninger.

Colbjørnsen-utvalget

I september startet prosessen med å vurdere etatens organisering. Dette arbeidet utføres av et utvalg som ledes av professor i organisasjon og ledelse Tom Colbjørnsen fra BI. I tillegg består utvalget av tidligere politidirektør og nå spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ingelin Killengreen og regiondirektør i Tollregion Vest-Norge, Ivar Sletten.

– Utvalget består av tre svært dyktige fagpersoner med lang erfaring innenfor organisering og ledelse. Både generelt, i staten og når det gjelder blant annet kontrollvirksomhet. De tre har også ulike perspektiver med seg i arbeidet. Jeg gleder meg til å se anbefalingen fra de tre, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Tolldirektøren påpeker at det underveis i prosessen vil være god dialog med ansatte og tillitsvalgte, før det endelige organisasjonsforslaget ferdigstilles.

– Jeg er opptatt av både å få et eksternt blikk på Tolletatens organisering, samtidig som våre særtrekk ivaretas godt av intern kompetanse i arbeidet, sier Børmer.

Klart før sommeren

Utredningen med forslag om ny organisering skal leveres før sommeren 2018.
Deretter vil det bli en intern prosess i Tolletaten, og ved behov vil også Finansdepartementet og Stortinget involveres.

For mer informasjon kontakt Tolletatens pressevakt 976 50 370.

Tom Colbjørnsen Professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Utdannet siviløkonom og sosiolog, forfatter av flere bøker og artikler om organisasjon og ledelse.  

Ingelin Killengreen Jurist og tidligere politidirektør. Bakgrunn som ekspedisjonssjef og departementsråd. Direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fram til 2016 og nå spesialrådgiver i Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Ivar Sletten Regiondirektør i Vest-Norge. Tidligere leder for kontrollavdelingen i Hordaland og Sogn og Fjordane tolldistrikt og ble distriktssjef i 1999. Ansatt i tolletaten siden 1980.