Gå til innhold

Ny kontrolldirektør

Karianne Løken er ansatt som direktør for kontrollavdelingen i Tolldirektoratet.

Karianne Løken har jobbet i Tolletaten i 18 år, og etatens samfunnsoppdrag er en viktig årsak til at hun søkte på stillingen som kontrolldirektør.

– Samfunnsoppdraget er utrolig spennende, og kontrollområdet ligger mitt hjerte nærmest. Både å hindre illegal vareførsel inn mot landet vårt, men også å bidra til sikre like konkurransevilkår for næringslivet, sier Karianne Løken.

Siden Løken ble ansatt i 1999 har hun blant annet vært underdirektør for seksjon for økonomisk kontroll. I 2014 ledet hun arbeidet med utredningen om styrking av grensekontrollen og etter oppgaveoverføringen til Skatteetaten hadde hun i 2015 ansvaret for Nye Toll-prosjektet og har arbeidet med å lage ny strategi for Tolletaten.

Karianne Løken startet i direktørjobben 1. desember.

Del med andre: