Gå til innhold

Harstad tollsted legges ned

Harstad tollsted stenger dørene fra årsskiftet.

Tolletaten har vært til stede i Harstad i 116 år, men den tollmessige virksomheten i byen opphører ved årsskiftet.

– Det er ikke lenger nok arbeidsoppgaver til de tre ansatte i Harstad, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

– Tolletaten overførte i 2016 oppgaver og ansatte til Skatteetaten fra Harstad tollsted. Publikum behøver ikke lenger fysisk møte fram på tollstedene, men benytter stadig oftere digitale tjenester i kontakten med Tolletaten. Åpningstiden ved Harstad tollsted er betydelig redusert de siste årene.

– At Harstad heller ikke er et grensetollsted har bidratt til at også kontrolloppgavene er blitt færre med årene. Tolletaten ser derfor ikke lenger behov for å opprettholde den tollfaglige aktiviteten i byen, sier regiondirektør Atle Joakimsen.

Del med andre: